ไม่บัญญัติคำว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์