โป๊ปฟรานซิส จะเป็นพระสันตปาปาองค์แรกที่เสด็จเยือนมัสยิดกลางแห่งกรุงโรม


มาแรงรอบสัปดาห์