เยอรมันเดินตามรอยสวิส-เดนมาร์ก ยึดเงินและของมีค่าของผู้อพยพ ที่มีราคาเกินกำหนด


มาแรงรอบสัปดาห์