ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน แต่งตั้งลูกสาวดำรงตำแหน่งสำคัญสืบทอด


มาแรงรอบสัปดาห์