ส.ส.หญิงชาวยิวโชว์โง่! บอก‘Paleatine’ ไม่มีในโลกเพราะภาษาอาหรับไม่มีเสียงตัว ‘P’


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์