นักโบราณคดีพบหลักฐาน อิสลามอาจไปถึงฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อ 1300 ปีที่แล้ว!


มาแรงรอบสัปดาห์