การเผยแพร่ที่ไปทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นจะได้รับการต้อต้าน การใช้ความก้าวร้าว จะไม่ได้รับการยอมรับ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์