จุฬาฯ ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี2559

30 มีค. 59     742

จุฬาฯ ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี2559

จุฬาราชมนตรี ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี2559...

วันที่ 30 มี.ค.2559 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยในสุขภาพของชาวไทยมุสลิม จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ แก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี2559 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และไข้หวัดใหญ่ แก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ โดยไม่คิดมูลค่า และบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้แสวงบุญ 

โดยได้รับเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,  นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี,  อาจารย์อรุณ บุญชม, ตัวแทนจากซาอุดีอาระเบีย ร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมให้คำอวยพรแก่ฮุดญาด และผู้ร่วมงาน

จุฬาฯ ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี2559

จุฬาฯ ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี2559

จุฬาฯ ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี2559

จุฬาฯ ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี2559

จุฬาฯ ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี2559

จุฬาฯ ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี2559


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost