อ.บรรจง บินกาซัน รับรางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา

4 เมย. 59     1374

อ.บรรจง บินกาซัน รับรางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา


ขอแสดงความยินดี อ.บรรจง บินกาซัน รับรางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา

วันที่ 3 เม.ย. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บรรจง บินกาซัน ที่ได้รับรางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา ในงานวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 10 และงานสุนทรภู่สู่สากล ครั้งที่ 4 การสัมนาสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

อ.บรรจง บินกาซัน รับรางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา


อ.บรรจง บินกาซัน รับรางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา


อ.บรรจง บินกาซัน รับรางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา


อ.บรรจง บินกาซัน รับรางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา


อ.บรรจง บินกาซัน รับรางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost