มาชาอัลลอฮฺ! ชาวฮินดูกว่า 110,000 คนเปลี่ยนมาเข้ารับศาสนาอิสลาม


มาแรงรอบสัปดาห์