ในเยอรมัน ผู้อพยพมุสลิมตะวันออกกลางเปลี่ยนไปนับถือคริสต์มากขึ้น


มาแรงรอบสัปดาห์