ในเยอรมัน ผู้อพยพมุสลิมตะวันออกกลางเปลี่ยนไปนับถือคริสต์มากขึ้น


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์