อิหม่ามมัสยิดกุบา ยันดนตรีไม่หะรอม-การสร้างรพ.ให้คนจน ได้บุญเหมือนกัน


มาแรงรอบสัปดาห์