พระสงฆ์ในบังคลาเทศ แจกอาหารละศีลอดแก่มุสลิม ตลอดเดือนรอมฎอน


มาแรงรอบสัปดาห์