เยอรมันมอบที่ดินมูลค่าเกือบ 9 แสนยูโร ให้มุสลิมสร้างมัสยิด


มาแรงรอบสัปดาห์