อิสราเอล ห้ามผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม เข้ามัสยิดอัลอักซอ


มาแรงรอบสัปดาห์