คืบหน้า ร้านบะหมี่อาลี ติดตราฮาลาล

4 กค. 59     13655

คืบหน้า ร้านบะหมี่อาลี ติดตราฮาลาล

ความคืบหน้าของร้านบะหมี่อาลี ติดเครื่องหมายตราฮาลาล ล่าสุดได้ส่งหนังสือแจ้งไปทางร้าน เพื่อถอนเครื่องหมายตราฮาลาล...

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ - จากกรณีร้านบะหมี่อาลี ได้มีการติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ตราฮาลาลชัดเจนที่ตู้ ทั้งๆ ที่บางร้านก็ไม่แน่ใจว่าสินค้าหรืออาหารจะได้รับการปรุงถูกต้องตามหลักอิสลามหรือไม่ จึงวอนคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพฯ ช่วยตรวจสอบ

แหล่งข่าว กอจ. กทม. แจ้งให้ทราบว่า เรื่องการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของ กรรมการจังหวัด และเครื่องการละเมิดเครื่องหมายฮาลาล ทั่วประเทศ เป็นหน้าที่ของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กรรมการจังหวัดไม่มีอำนาจเรื่องการละเมิดการใช้ตราฮาลาล)  เท่าที่ทราบร้านบะหมี่อาลี ไม่ได้รองรับตราฮาลาล และได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปทางร้านหรือเจ้าของชื่อกั๋วยเตี๋ยวกังกลางแล้วด้วย เพื่อให้ถอนเครื่องหมายตราฮาลาลออกให้หมดทุกร้าน   สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในประเทศไทยเครื่องหมายฮาลาล เจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวคือ คณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย (สกอท)” เท่านั้น   กรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีอำนาจเพียงแค่ตรวจสอบฮาลาลเท่านั้น ไม่มีสิทธิให้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฺฮาลาล

คืบหน้า ร้านบะหมี่อาลี ติดตราฮาลาล

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost