เหตุใดในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจึงมีการปนเปื้อนหะรอม

8 กค. 59     3184

เหตุใดในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจึงมีการปนเปื้อนหะรอม


เหตุใดในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจึงมีการปนเปื้อนหะรอม

สิบปีที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างผลิต ภัณฑ์อาหารไปแล้วกว่า 90,000 ผลิตภัณฑ์ วางระบบการมาตรฐานฮาลาลโรงงานอีกกว่า 500 แห่ง ทำวิจัยอีกหลายชิ้น มีประสบการณ์พอที่จะทราบว่าร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่เข้าใจกันว่าไม่มีสิ่งหะรอม(สิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติอิสลาม) ปนเปื้อนเลยนั้น มีการปนเปื้อนสิ่งหะรอม สาเหตุการปนเปื้อนเกิดจากปัญหาดังต่อไปนี

1. โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทำการผลิตผลิตภัณฑ์หะรอมบนสายการผลิตเดียวกันโดยแบ่งเวลาการผลิต ซึ่งกรณีนี้พบบ่อย ดังเช่นผลิตภัณฑ์ข้าวต้มปลาของโรงงานชื่อดังผ่านการรับรองฮาลาลทว่ามีการปนเปื้อนหมูเนื่องจากโรงงานทำการผลิตข้าวต้มหมูของอีกยี่ห้อหนึ่งจากเครือโรงงานเดียวกัน ทางโรงงานยอมรับในภายหลังโดยอ้างว่าทำการล้างเครื่องจักรและสายการผลิตทุกครั้งทว่าทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลยังพบการปนเปื้อน

2. มีการใช้วัตถุดิบที่ทางโรงงานเข้าใจว่าฮาลาลแต่มีการปนเปื้อนสิ่งหะรอม ที่เคยพบคือการใช้อัลบุมินซึ่งเป็นโปรตีนจากไข่ไก่ อัลบุมินดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีการรับรองฮาลาลจากประเทศนั้น ภายหลังพบว่าอัลบุมินดังกล่าวมีการผสมโปรตีนหมูโดยองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศดังกล่าวไม่ทราบ เนื่องจากขาดกระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการตรวจสอบด้วยวิธีปกติยากที่จะตรวจพบ

3. มีการจงใจเติมสิ่งหะรอมในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบางชนิด ดังเช่นการผสมเจละตินที่ไม่ฮาลาลในกระบวนการผลิตปลากระป๋องบางประเภท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไม่ขอการรับรองฮาลาลเพราะทราบปัญหาแต่ผู้บริโภคมุสลิมเข้าใจว่าไม่มีการปนเปื้อนเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเล อีกกรณีหนึ่งที่พบบ่อยคือการผสมเนื้อหรือไขมันหมูลงในลูกชิ้นปลาหรือผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอันเป็นกระบวนการผลิตปกติโดยผู้บริโภคมุสลิมเข้าใจว่าแม้ไม่มีการรับรองฮาลาลแต่ไม่เป็นปัญหาเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหรือผลิตภัณฑ์จากปลา

4. มีการเติมวัตถุดิบน่าสงสัยโดยขาดความเข้าใจที่มาของวัตถุดิบ ที่พบบ่อยคือกรณีซูริมิซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาและสัตว์ทะเลที่บางกรณีในกระบวนการผลิตมีการใช้เอนไซม์ที่สกัดได้จากเลือดซึ่งหะรอม ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ในกรณีประเทศไทย ผู้ตรวจและที่ปรึกษาฮาลาลรับทราบปัญหากันดี จึงไม่เคยพบปัญหานี้ในประเทศไทย แต่กลับพบผลิตภัณฑ์จากซูริมิเช่นปูอัดที่ได้รับการรับรองฮาลาลจากต่างประเทศมีการปนเปื้อน นอกจากนี้ยังพบซูริมิในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลมีการใช้เอนไซม์ที่เป็นปัญหา

บทความโดย: รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

เป็นเพื่อน Line กับเรา