สายการบิน JAL มีครัวฮาลาลแล้ว พร้อมเสิร์ฟบนเครื่องหากแจ้งก่อน 24 ชั่วโมง

13 กค. 59     1500

สายการบิน JAL มีครัวฮาลาลแล้ว พร้อมเสิร์ฟบนเครื่องหากแจ้งก่อน 24 ชั่วโมง


นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป สายการบินแจแปน แอร์ไลน์ (Japan Airlines – JAL) จะมีการบริการอาหารฮาลาลบนเครื่องแก่มุสลิม ในทุกเที่ยวบินที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นไปทั่วทุกประเทศ 

ที่ผ่านมา สายการบิน JAL ได้มีบริการเสิร์ฟอาหารมุสลิม เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่เมื่อเร็วๆ นี้ JAL ได้รับการรับรองครัวฮาลาล จากสถาบัน Japan Islamic Trust (JIT) ซึ่งรับรองขั้นตอนการผลิตอาหาร รวมทั้งการขนส่ง และการบริการมื้ออาหารบนเครื่อง ทุกเที่ยวบินที่เดินทางออกจากญี่ปุ่น ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก  

ยิ่งกว่านั้น สายการบิน JAL ยังได้เปลี่ยนภาชนะใหม่สำหรับใช้เสิร์ฟอาหารให้กับมุสลิม เป็นชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าจะไม่มีการปนเปื้อนในขั้นตอนการล้างทำความสะอาด

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมุสลิมสามารถส่งอีเมล หรือโทรศัพท์แจ้ง ขอรับบริการอาหารฮาลาลได้อย่างน้อยภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา: halalfocus.net

news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา