กรมศาสนา จัดอบรมให้ความรู้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี59

23 กค. 59     1028

กรมศาสนา จัดอบรมให้ความรู้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี59

วันเสาร์ที่ ๒๓ กค ๕๙  ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรมการศาสนามีการจัดอบรมให้ความรู้และอำนวยพรให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๖๐๐ คน ท่านอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิด อ อรุณ บุญชม อะมีรุ้ลฮัจย์ปี ๕๙ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ กล่าวขอพรปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหาร และเดินทางกลับที่พัก

กรมศาสนา จัดอบรมให้ความรู้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี59

กรมศาสนา จัดอบรมให้ความรู้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี59

กรมศาสนา จัดอบรมให้ความรู้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี59

กรมศาสนา จัดอบรมให้ความรู้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี59 

กรมศาสนา จัดอบรมให้ความรู้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี59

news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost