ตอลิบันโจมตีขบวนนักท่องเที่ยวในอัฟกานิสถาน


มาแรงรอบสัปดาห์