เมื่อมีคนนำคัมภีร์ไบเบิลไปใส่ปกเป็นคัมภีร์อัลกุรอาน นี่คือปฏิกิริยาของคนที่ได้ยินข้อความในหนังสือนี้


มาแรงรอบสัปดาห์