ปลดตราฮาลาลออกแล้ว เกี๋ยวหมู ที่ระยอง

6 สค. 59     1886

ปลดตราฮาลาลออกแล้ว เกี๋ยวหมู ที่ระยอง


ปลดตราฮาลาลออกแล้ว เกี๋ยวหมู ที่ระยอง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 สค. 59 สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ ได้นำเสนอ แหล่งข่าวพลเมืองดี โพสต์ภาพพร้อมข้อความเป็นห่วง "ขายเกี๊ยวหมู แต่มีตราฮาลาล" ที่จังหวัดระยอง (อ่านเพิ่ม: http://news.muslimthaipost.com/news/26769) จึงวอนกรรมการกลางอิสลาม แก้ไขด่วน เหตุแบบนี้ เริ่มเกิดขึ้นบ่อยและถี่มากขึ้น ล่าสุด ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง แจงให้ทราบว่า...

เรียน สำนักข่าวมุสลิมไทย

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ กรณีร้านอาหารที่มิใช่มุสลิมติดเครื่องหมายรับรองฮาลาล

ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับร้านอาหารที่มิใช่มุสลิมติดเครื่องหมายรับรองฮาลาล และอาจทำให้มุสลิมท่านอื่นที่เดินทางมาจังหวัดระยองเข้าใจผิดได้ ตามรายละเอียดข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้น

ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง ใคร่ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดังกล่าว และได้ดำเนินการ โดยการสำรวจ และเมื่อพบแล้วได้อธิบาย ชี้แจง ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับทางผู้จัดตลาดนัด รวมถึงเจ้าของร้านค้าที่ติดเครื่องหมายฮาลาลดังกล่าว โดยได้ทำการปลดป้ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลและขอความกรุณาได้ประชาสัมพันธ์ถึงการเข้าไปดำเนินการแล้วของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ
อะหมัด หมื่นพรหม
เลขานุการ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง

ปลดตราฮาลาลออกแล้ว เกี๋ยวหมู ที่ระยอง

ปลดตราฮาลาลออกแล้ว เกี๋ยวหมู ที่ระยอง

ปลดตราฮาลาลออกแล้ว เกี๋ยวหมู ที่ระยอง

ปลดตราฮาลาลออกแล้ว เกี๋ยวหมู ที่ระยอง


news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา