ร้านสินค้าฮาลาลในปารีส ถูกบังคับให้ขายหมู-เหล้า หรือไม่อาจถูกสั่งปิด!!

9 สค. 59     8616

 ร้านสินค้าฮาลาลในปารีส ถูกบังคับให้ขายหมู-เหล้า หรือไม่อาจถูกสั่งปิด!!


หนังสือพิมพ์ เดอะ เทเลกร๊าฟ ของอังกฤษ รายงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ว่า เจ้าหน้าที่ในกรุงปารีสออกคำเตือนร้านค้าฮาลาล ให้ขายสินค้าหลากหลายรวมทั้งหมู และสุรา เพื่อบริการประชาชนศาสนิกอื่นๆ ด้วย มิฉะนั้นอาจถูกสั่งปิด

Soulemane Yalcin เจ้าของมินิซุปเปอร์มาร์เก็ต Good Price ใน Colombes ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือชานกรุงปารีส กล่าวว่า นายกเทศมนตรีหญิง Nicole Goueta ได้เดินทางมาพบเขาด้วยตนเองพร้อมแจ้งว่า ทางร้านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ทำไว้กับการเคหะท้องถิ่น ซึ่งระบุไว้ว่าจะขายอาหารทั่วๆ ไปสำหรับชาวชุมชนทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเงื่อนไขที่ทำไว้ ทางร้านต้องขายสินค้าเช่น เนื้อที่ไม่ฮาลาล และสุราด้วย  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจอโรม เบสนาร์ด กล่าวกับสื่อว่า ต้องการให้เป็นสังคมแบบฝรั่งเศสที่มีการผสมผสาน ไม่ใช่แยกเป็นเฉพาะพื่นที่สำหรับมุสลิม และต่างศาสนิก และยังข่มขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาเช่าก่อนเวลาที่กำหนดในปี 2019 ด้วย

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา: english.alarabiya.net

news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา