ร้านสินค้าฮาลาลในปารีส ถูกบังคับให้ขายหมู-เหล้า หรือไม่อาจถูกสั่งปิด!!


มาแรงรอบสัปดาห์