จุฬาฯ ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา 1437

1 กย. 59     33345

จุฬาฯ ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา 1437

วันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437  ตรงกับ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437

ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559 จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

จุฬาฯ ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา 1437


ที่มา: สำนักจุฬาราชมนตรี
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost