ระดมเยาวชนอาสาสมัคร 700 คน พร้อมใจร่วมบริการผู้แสวงบุญตลอด 24 ชั่วโมง


มาแรงรอบสัปดาห์