มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม

8 กย. 59     10277

มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59 นักวิทยาศาสตร์สาวด้าน นาโนวิทยา คุณเฉลิมศรี อาอิซะห์ ฉายัษฐิต เข้ารับอิสลาม โดยดร. วินัย ดะห์ลันได้พา คุณเฉลืมศรี ไปที่มัสยิดฮารูน และได้เข้ากาลีเมาะฮ์ชะฮาดะฮ์ (การกล่าวปฎิญานตน) กับท่านอิหม่ามอาฮัด วัชรพิสุทธิ์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขอพระองค์ทรงโปรด ประทานสิ่งที่ดีงามแก่ท่านและครอบครัว

มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม


มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม


มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม

www.halalthaitrading.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา