มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม

8 กย. 59     9892
คลิกรับรางวัล : เป็นเพื่อน Line กับเรา

มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม

 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59 นักวิทยาศาสตร์สาวด้าน นาโนวิทยา คุณเฉลิมศรี อาอิซะห์ ฉายัษฐิต เข้ารับอิสลาม โดยดร. วินัย ดะห์ลันได้พา คุณเฉลืมศรี ไปที่มัสยิดฮารูน และได้เข้ากาลีเมาะฮ์ชะฮาดะฮ์ (การกล่าวปฎิญานตน) กับท่านอิหม่ามอาฮัด วัชรพิสุทธิ์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขอพระองค์ทรงโปรด ประทานสิ่งที่ดีงามแก่ท่านและครอบครัว

 

มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม


มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม


มุสลิมใหม่ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม

 

www.halalthaitrading.com