โคฟี อันนัน เริ่มแก้ปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญารัฐยะไข่


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์