มุสลิมมาเลย์เชื้อสายจีน ฉลองเทศกาลโคมไฟที่มัสยิดอิโปห์


มาแรงรอบสัปดาห์