กอจ.สั่งแก้ด่วน ตราฮาลาลฟาร์มเฮาส์ เหตุหมูเพียบ!

3 ตค. 59     163563

กอจ.สั่งแก้ด่วน ตราฮาลาลฟาร์มเฮาส์ เหตุหมูเพียบ!

บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตขนมปังเครื่องหมายการค้าฟาร์มเฮ้าส์ ซึ่งได้รับการรับรองว่าขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ จำนวน 18 รายการ (18 ชนิด) เป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุการรับรอง 1 ปี ขณะนี้ครบอายุการรับรองแล้ว ทางบริษัทได้มาขอต่ออายุการรับรองพร้อมทั้งขอให้รับรองเพิ่มอีก 14 รายการ

แต่เนื่องจาก คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล กอ.กทม.เห็นว่าขนมปังฟาร์เฮาส์มีหลายชนิด บางชนิดขอรับรองฮาลาล  บางชนิดไม่ได้ขอรับรองฮาลาลโดยมีใส้หลายชนิดและมีใส้หมูหยอง ซึ่งผลิตที่โรงงานอื่น (เป็นคนละโรงงานกับที่ผลิตขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ทีของรับรองฮาลาล) คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล กอ.กทม.เกรงว่าผู้บริโภคจะเกิดการสับสนจึงยังไม่อนุมัติการขอต่ออายุและขอเพิ่ม และเสนอให้ทางบริษัทแก้ไขโดยเปลี่ยนสีซองใส่ขนมปังฟาร์มเฮาส์ทีขอรับรับรองฮาลาลทุกชนิดให้เป็นสีเดียวกันทั้งหมด และมีสีที่แตกต่างกันกับสีของขนมปังฟาร์มเฮาส์ทีไม่ได้ขอรับรับรองฮาลาลให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้มีรูปเครื่องหมายรับรองฮาลาลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมให้มองเห็นเลขฮาลาลได้ชัดเจน ถ้าหากยังไปแก้ไขตามที่เสนอดังกล่าวก็จะยังไม่มีการต่ออายุรับรองฮาลาลแก่ขนมปังฟาร์มเฮาส์

จึงขอฝากมายังพี่น้องมุสลิมทุกท่านว่า ถ้าซื้อขนมปังฟาร์มเฮาส์ ขอให้สังเกตุให้ดีด้วยว่ามีตราฮาลาลหรือไม่ เพราะอาจหยิบขนมปังฟาร์มเฮาส์ชนิดที่ไม่ได้มีการรับรองและไม่มีตราฮาลาลมารับประทาน


กอจ.สั่งแก้ด่วน ตราฮาลาลฟาร์มเฮาส์ เหตุหมูเพียบ!


กอจ.สั่งแก้ด่วน ตราฮาลาลฟาร์มเฮาส์ เหตุหมูเพียบ!


ww.mmat.or.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost