ฮังการีขอเสียงประชามติ “ต้องการให้ EU มีอำนาจสั่งการให้รับคนต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศหรือไม่”


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์