ผลงาน ญามาอะห์ 2 ชนะการประกวด จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 6

10 ตค. 59     2637

ผลงาน ญามาอะห์ 2 ชนะการประกวด จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 6

ผลงาน ญามาอะห์ 2 ชนะการประกวด จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 6

มาเรียม  ธิดารัตน์ จันทเชื้อ ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ชาวมุสลิม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทศิลปินอาชีพ(Established)  จากกิจกรรม “ประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ครั้งที่ 6” พร้อมเงินรางวัล 750,000 บาท จากผลงานชื่อ “ญามาอะห์ 2” ผลงานศิลปะเทคนิคปักเย็บด้วยด้ายที่สร้างพื้นผิวและแสงเงา ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพบเห็นผู้คนหลากหลายที่มา และมีวิถีชีวิตแตกต่าง แต่เป็นหนึ่งเดียวในเรื่องการแสวงหาความสงบทางจิตใจ               


หลังจากผลงานชิ้นที่ได้รับรางวัลของเธอถูกจัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชมไปเมื่อปลายปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แล้วถูกนำไปจัดแสดงต่อที่ UOB Art Gallery ซึ่งตั้งอยู่ที่ Plaza One ประเทศสิงคโปร์               

นอกจากนี้เธอยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวดจิตรกรรมยูโอบีในระดับภูมิภาค หรือ UOB Southeast Asian Painting of the Year ซึ่งแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งเข้าร่วมโครงการ UOB-FAAM Residence Programme เป็นศิลปินในพำนัก (Artist in Residence) ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ( Fukuoka Asian Art Museum) ประเทศญี่ปุ่น เป็นเป็นเวลา 1 เดือนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา               

อีกไม่นานผลงานศิลปะจำนวน 5 ผลงานของเธอที่สร้างสรรค์ขึ้นระหว่างเข้าร่วมโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น และเคยจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ จะถูกนำกลับมาจัดแสดงที่ประเทศไทย ให้ผู้สนใจได้ชม ในพิธีประกาศและมอบรางวัล “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ครั้งที่ 7” วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร              

ตามไปชมกันว่าศิลปะทั้ง 5 ผลงานของเธอจะสร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคใด ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไร และตลอด 1 เดือนที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่น ความเป็นญี่ปุ่นมีอิทธิพลต่อการทำงานศิลปะของเธอมากน้อยแค่ไหน                

รวมถึงไปร่วมลุ้นกันว่าผลงานศิลปะของศิลปินรายใดที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินอาชีพ (Established) และรางวัลชนะเลิศ ประเภทศิลปินหน้าใหม่ (Most Promising Artist of the Year) ใน “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ครั้งที่ 7” 

manager.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost