จุฬาฯ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิม ต่อการสวรรคตในหลวง

14 ตค. 59     180210

ประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


ขอเชิญพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมน้อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางปฏิบัติที่บทบัญญัติศาสนาอิสามอนุญาต ดังเอกสารนี้...


จุฬาฯ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิม ต่อการสวรรคตในหลวง

เป็นเพื่อน Line กับเรา