ในหลวงประทับบน 'มิมบัร' ภาพแห่งความทรงจำ ของชาวมุสลิมเมืองคอน


มาแรงรอบสัปดาห์