จุฬาฯ ประกาศกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร 1438

31 ตค. 59     4714

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1438  ตรงกับวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

จุฬาฯ ประกาศกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร 1438

เป็นเพื่อน Line กับเรา