ความรู้สึกของคนอินโดนีเซียต่อประเทศไทย

4 พย. 59     1724

ความรู้สึกของคนอินโดนีเซียต่อประเทศไทย


ความรู้สึกของคนอินโดนีเซียต่อประเทศไทย
บทความจาก: ดร.วินัย ดะห์ลัน

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ถนนเพชรบุรีจัดงาน Indonesia Diaspora Network สัมมนาเรื่อง จุดยืนของคนรุ่นใหม่อินโดนีเซียต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งานนี้ท่านเอกอัครราชทูต Ahmad Rusdi เป็นโต้โผเอง บรรดา Diaspora อินโดนีเซียทั่วประเทศไทยเดินทางมาร่วมงาน คำว่า Diaspora หมายถึงชาวต่างชาติของประเทศหนึ่งที่ไปทำงานอยู่กินอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง กรณีชาวอินโดนีเซียทางสถานทูตเขานับเอาคนไทยเชื้อสายอินโดนีเซียบางคนเข้าไปด้วย ในงานนี้มีคนไทยเชื้อสายอินโดนีเซียสองคนที่เขาเชิญเข้าร่วมคือตัวผมเองกับคุณรังสรรค์ บินกำซันแห่งมัสยิดยะวา ถนนสาทรใต้ ขณะที่มีคนอินโดนีเซียที่มาเรียนและมาทำงานในเมืองไทยประมาณ 150 คนเข้าร่วมงาน

สิ่งที่น่าสนใจก่อนการเปิดงาน คือ ทางสถานทูตแจกโบว์ติดแขนทุกข์สีดำให้กับบรรดาแขกผู้ร่วมงานเพื่อให้ติดเป็นการแสดงความอาลัยต่อพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทย งานเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงชาติอินโดนีเซีย จากนั้นท่านทูตเปิดงาน มีการสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อด้วยการแสดงลักษณะเดียวกับดิเกร์ฮูลูในภาคใต้ของไทย โดยเด็กๆแต่งตัวแบบชาวมีนังกะเบาในเกาะสุมาตรา จากนั้น Prof.Dr.Dewi Anwar หัวหน้าคณะทำงานรองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย บรรยายเรื่อง AEC กับอินโดนีเซีย ผมเองฟังภาษาอินโดนีเซียเข้าใจได้เล็กน้อย รู้ว่าทางอินโดนีเซียยกย่องการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมาก โดยมองอาเซียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่มีเศรษฐกิจระดับนำได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนและประเทศไทย กับกลุ่มที่มีเศรษฐกิจต่ำกว่า ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ เวียตนาม ลาว กัมพูชา

กรณีประเทศไทย ทางอินโดนีเซียนับประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นตัวของตัวเอง มีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่แข็งแกร่ง ปัญหาเดียวที่อินโดนีเซียกังวลคือความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศไทยที่อาจฉุดรั้งเศรษฐกิจทั้งอาเซียน โดยเขาว่ากำลังรอดูทิศทางการเลือกตั้งของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นานนี้ ในส่วนปัญหาทางภาคใต้ของประเทศไทยดูเขาไม่ห่วงเท่าไหร่ เขาว่าไม่รุนแรง ทางอินโดนีเซียเองเคยเจอปัญหาเดียวกันกับอาเจะห์มาแล้ว

หลังจากนั้นคือการเสวนาจากบรรดา Diaspora ในประเทศไทยโดยผมพูดถึงการพัฒนาฮาลาลของไทยและแนวทางที่น่าจะเป็นโอกาสของอินโดนีเซีย ให้เวลาพูดแค่คนละห้านาที ตามด้วยคำถามจากผู้ฟัง ซึ่งมีความเห็นจากผู้ฟังมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำชื่นชมด้านพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย งานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประเด็น Thailand 4.0 มีการกล่าวถึงกันมากว่าประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้นำของอาเซียนในอนาคต ฟังแล้วรู้สึกว่าคนอินโดนีเซียให้ความรักเคารพคนไทย เกินกว่าที่เราเคยเข้าใจ

ความรู้สึกของคนอินโดนีเซียต่อประเทศไทย

ความรู้สึกของคนอินโดนีเซียต่อประเทศไทย

ความรู้สึกของคนอินโดนีเซียต่อประเทศไทย

ความรู้สึกของคนอินโดนีเซียต่อประเทศไทย

บทความจาก: ดร.วินัย ดะห์ลัน

เป็นเพื่อน Line กับเรา