อิสราเอลสั่งห้ามมัสยิด 3 แห่งใช้เครื่องขยายเสียงอะซานซุบฮิ


มาแรงรอบสัปดาห์