ฮิญาบสำหรับกำลังพลหญิงมุสลิมแห่งตุรกี

16 พย. 59     2820

ฮิญาบสำหรับกำลังพลหญิงมุสลิมแห่งตุรกี

ฮิญาบสำหรับกำลังพลหญิงมุสลิมแห่งตุรกี

นับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1923 โดยมุสตอฟา กามาล อตาเติร์ก บุรุษผู้จงเกลียดจงชังต่ออิสลาม ในแผ่นดินที่มีอิสลามเกือบ 100 %

เขาใช้นโยบายชาตินิยมในการปกครองตุรกี ลบล้างค่านิยมหรือแม้แต่สัญลักษณ์ทางศาสนาทุกอย่าง แม้กระทั้งการแต่งกายที่บ่งบอกถึงผู้นับถือศาสนาก็ถูกห้ามอย่างสิ้นเชิง

90 ปี ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ครั้นพอถึงยุคการปฎิรูปภายใต้การนำพรรคการเมืองแนวนิยมอิสลาม ทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงกระนั้นก็ถูกสะดุดบ่อยครั้ง เพราะถูกปฎิวัติ จากผู้นิยมแนวคิดอตาเติร์ก แม้บุรุษผู้นั้นจะสิ้นชีวิตไปนานแล้ว แต่แนวคิดยังแทรกซึมอยู่ในชนชั้นนำอย่างแยกไม่ได้

โดยถือว่าอตาเติร์กคือ บิดาของประเทศนี้

ในปี 2011 ประธานาธิบดี เออร์โดกัน ประสบความสำเร็จในการแก้กฏหมายให้หญิงมุสลิมในสถาบันการศึกษา สามารถคลุมผมได้

ตามมาด้วย ในหน่วยงานราชการ และรัฐสภา ในปี 2013

และในปีนี้ หน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจ โละทิ้งระเบียบเก่า โดยอนุญาตให้กำลังพลหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบ และผู้ชายสามารถไว้เคราได้


ฮิญาบสำหรับกำลังพลหญิงมุสลิมแห่งตุรกี


ที่มา: middleeastupdate.net

สื่อเสรีสำนึกและสร้างสรรค์

เป็นเพื่อน Line กับเรา