นายกยิวดันกฎหมาย'ห้ามอะซาน'ผ่านลำโพงในเยรูซาเล็ม


มาแรงรอบสัปดาห์