อิสลามไม่ใช่แขก อย่าเข้าใจผิด!

18 พย. 59     58290

อิสลามไม่ใช่แขก อย่าเข้าใจผิด!


คนไทยต่างศาสนิกบางคนเข้าใจ ผิดเสมอ 
คิด หรือ เหมารวม ว่า แขก คือ อิสลาม 
พูดไปพูดมา คนมุสลิม คือ แขก 
แขกไม่ใช่คนไทย

อิสลามไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติ (เช่น ไทย, จีน, ฝรั่ง, แขก)
ดังนั้น อย่าเข้าใจว่า อิสล ามคือแขก! 
หรือไปเข้าใจว่า แขกคืออิสลา ม! 
เพราะแขกนั้นมีหลายศาสนาเหลือเกิน
โดยเฉพาะอินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา 
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธ 

คนที่นับถือศาสนา "อิสลาม" เราเรียกว่า "มุสลิม"
ไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเราก็เรียกว่าไทยมุสลิม

ที่มา: อิสลามในสังคมไทย
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา