สมเด็จพระเทพฯกับการอนุญาตให้คลุมฮิญาบรับปริญญาที่จุฬาฯ

18 พย. 59     46491

สมเด็จพระเทพฯกับการอนุญาตให้คลุมฮิญาบรับปริญญาที่จุฬาฯ

พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดากับการอนุญาตให้คลุมฮิญาบรับปริญญาที่จุฬาฯ

บทความโดย: รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

วันหนึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ผมได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายการบรรยายเรื่องอาหารฮาลาลที่สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พระองค์ทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพระราชทานปริญญา พ.ศ.2545 มีคณบดีบางคณะห้ามบัณฑิตคลุมฮิญาบขึ้นรับพระราชทานปริญญา พระองค์ท่านทรงรับทราบปัญหาในภายหลังโดยบังเอิญทรงถามทำนองปรารภกับผมว่าหลายมหาวิทยาลัยปัญหานี้จบไปแล้ว จุฬาลงกรณ์ยังมีปัญหานี้อยู่อีกหรือ ผมตอบไม่ได้เพราะไม่ทราบที่มาของปัญหา

สองเดือนต่อมา ผมในฐานะคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าซ้อมอ่านรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาจึงรับทราบจากประธานงานซ้อมว่ามีบัณฑิตสองคนจากคณะหนึ่งไม่สามารถซ้อมรับปริญญาได้เนื่องจากคลุมหิญาบ เมื่อไม่ได้ซ้อมย่อมเข้ารับพระราชทานในวันจริงไม่ได้ ปีนั้นมหาวิทยาลัยเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่งามเช่นปีกลายอีก ผมจึงเล่าเรื่องพระดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯให้ท่านประธานฟัง

วันรุ่งขึ้น ผมได้รับโทรศัพท์จากท่านอธิการบดี รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ถามถึงรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ผมจึงเล่าให้ท่านฟัง พร้อมให้ความเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลที่จะไม่ให้เด็กคลุมฮิญาบขึ้นรับพระราชทานปริญญาก็ควรแจ้งเหตุผลแก่เด็ก ผมเชื่อมั่นว่าเด็กรับสถานการณ์ได้ แต่มหาวิทยาลัยไม่ควรยื่นเงื่อนไขให้เด็กถอดฮิญาบเพราะนั่นหมายถึงการขอให้เด็กเปลื้องอาภรณ์ ซึ่งมุสลิมรับไม่ได้ ท่านอธิการบดีฟังแล้วท่านสอบถามผมเรื่องวัฒนธรรมอิสลามสองสามประการ ท่านเข้าใจจึงขอให้ผมแจ้งบัณฑิตทั้งสองคนให้ขึ้นไปพบท่าน

ผมประสานงานบัณฑิตทั้งสองให้สวมชุดที่เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญา เสื้อสีขาวแขนยาว คลุมฮิญาบสีขาว กระโปรงสีดำยาวคลุมข้อเท้า ติดเข็มพระเกี้ยวบนผ้าคลุมด้านขวา สวมครุยปริญญาขึ้นไปขอบคุณท่านอธิการบดี หลังจากนั้นผมได้พบท่านอธิการบดี ท่านบอกกับผมว่าชุดบัญฑิตคลุมฮิญาบเข้ารับพระราชทานปริญญาเรัยบร้อยและงดงามมาก

นับตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เคยมีประเด็นการคลุมฮิญาบในการเรียนและการรับพระราชทานปริญญาอีกเลย เป็นพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมุสลิมโดยแท้ ขอทรงพระเจริญ

เป็นเพื่อน Line กับเรา