องค์กรอิสลามยักษ์ใหญ่แห่งอินโดนีเซีย!! เรียกร้องให้ถอดถอนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ออกจากนางอองซาน ซูจี


มาแรงรอบสัปดาห์