สมาชิกรัฐสภาอิสราเอล อาซาน ในห้องประชุมสภา หลังมีความพยายามออกกฎหมายห้ามอาซาน (มีคลิป)


มาแรงรอบสัปดาห์