สั่งอพยพชาวเมืองฮัยฟา 60,000 คน หลังไฟโหมหนัก


มาแรงรอบสัปดาห์