UNHCR กำลังประสานงานกับรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อให้ผู้อพยพชาวโรฮิงญา ทำงานในมาเลเซียได้อย่างถูกกฏหมาย


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์