เมืองไถหนานของจีนเล็งพัฒนาอาหารฮาลาลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักเที่ยวมุสลิม


มาแรงรอบสัปดาห์