เมืองไถหนานของจีนเล็งพัฒนาอาหารฮาลาลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักเที่ยวมุสลิม


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์