ดู! มุสลิมโรฮีนญาถูกทหาร-พระสงฆ์ ร่วมมือเข่นฆ่าท่ามกลางธารกำนันมุงดูมากมาย


มาแรงรอบสัปดาห์