“ซูจี” วอนต่างชาติเข้าใจความซับซ้อนทางชาติพันธุ์ หยุดกระพือความขัดแย้งพุทธ-มุสลิม


มาแรงรอบสัปดาห์