น้ำตาซึม! เมื่อเด็กหญิงคนนี้ดิ้นรนที่จะรับอิสลาม

8 ธค. 59     112255

น้ำตาซึม! เมื่อเด็กหญิงคนนี้ดิ้นรนที่จะรับอิสลาม

น้ำตาซึม! เมื่อเด็กหญิงคนนี้ดิ้นรนที่จะรับอิสลาม


ภาพนักเรียนที่ยืนชื่อ เด็กหญิง ณัฐกาน สมเชื้อ มุสลิมคนใหม่

บ้านเกิดอยู่อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช เธอประสงค์ทึ่จะเป็นมุสลิม

บ้านอยู่ในชุมชนชาวพุทธ  ครูมุสลิมะห์เป็นครูประจำชั้ 

พ่ออาชีพขายหมู แยกทางกับแม่ แต่พ่อไม่อนุญาตให้เป็นมุสล ิม 

เธอจึงย้ายไปอยู่กับแม่ที่ อ ำเภอ ร่อนพิบูล จังหวัด นครศรีธรรมร าช

แม่ก็ไม่ยอมให้เข้ารับอิสลา 

กรรมการบริหารชมรมมุสลิมสัม พันธ์ภาคใต้

จึงไปติดต่อขอให้เธอเข้ารับ อิสลาม

แม่จึงยอมพร้อมเซ็นสัญญาและ ย้ายโรงเรียนจากร่อนพิบูล (เ กรด 3.7) 

ย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนอ ัลมูวาห์ฮิดีน อ.เมืองนครศรี เมื่อ 20 ธ.ค. 58 (แม่และยายมาส่งด้วย)

ขณะนี้ชมต.รับอุปการะโดยนาย ดุล ดารากัยเป็นผู้ปกครองมอบตัวเข้าเรียน ม.ต้น

ประจำหอพักโรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีนนครศรีธรรมราช

เบื้องต้น จัดเลี้ยงน้ำชาที่โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน

ต.นาเคียน  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

วันที่1 มกราคม 2559 นี้เครดิต: Aek Boo
คนเข้ารับอิสลาม
27 ธันวาคม 2015 

เป็นเพื่อน Line กับเรา