ผู้รู้ปาเลสไตน์ เตือนแผนการร้ายของยิวไซออนิสต์ที่พยายามเจาะอุโมงค์ใ ต้มัสญิดอัลอักศอ


มาแรงรอบสัปดาห์