อพยพอีกหลายพัน พ้นเขตกบฏอเลปโป ให้UNสังเกตการณ์


มาแรงรอบสัปดาห์